Hạng phòng

Deluxe Ocean View

 • 2 người lớn + 2 trẻ em dưới 12 tuổi hoặc 3 người lớn

 • 01 giường đôi hoặc 02 giường đơn

 • 34m2 (366 sq.ft)

Executive Deluxe Ocean View

 • 02 người lớn + 02 trẻ em dưới 12 tuổi hoặc 03 người lớn

 • 01 giường đôi và 01 giường phụ (theo yêu cầu)

 • 46m2 (495 sq.ft)

Panorama Deluxe Ocean View

 • 02 người lớn + 02 trẻ em dưới 12 tuổi hoặc 03 người lớn

 • 01 giường đôi và 01 giường phụ (theo yêu cầu)

 • 46m2 (495 sq.ft)

Executive Suite Ocean View

 • 02 người lớn + 02 trẻ em dưới 12 tuổi hoặc 03 người lớn

 • 01 giường đôi cỡ lớn

 • 70m2 (229sq.ft)

Presidential Suite Ocean View

 • 04 người lớn + 04 trẻ em dưới 12 tuổi hoặc 06 người lớn

 • 01 giường đôi cỡ lớn và 02 giường đơn

 • 260m2 (853 sq.ft)

Comming Soon