Hạng phòng

Garden Studio Double or Twin

 • 02 người lớn và 01 trẻ em

 • 01 giường đôi hoặc 02 giường đơn và 01 giường sofa

 • 28 m2 (301 sq.ft)

Garden Pavilion Double or Twin

 • 03 người lớn hoặc 02 người lớn và 01 trẻ em

 • 01 giường đôi hoặc 02 giường đơn và 01 giường sofa

 • 39 m2 (420 sq.ft)

Garden Terrace Suite

 • 03 người lớn hoặc 02 người lớn và 01 trẻ em

 • 01 giường đôi và 01 giường sofa

 • 39 m2 (420 sq.ft)

Garden Family Pavilion

 • 04 người lớn hoặc 02 người lớn và 02 trẻ em

 • 01 giường đôi, 01 giường sofa và 02 giường đơn

 • 37 m2 (398 sq.ft)

Comming Soon