Hạng phòng

Sanctuary Pool Villa 2 Bedrooms

  • 06 người lớn hoặc 04 người lớn và 02 trẻ em

  • 01 giường đôi và 02 giường đơn

  • 240 m2 (2,583 sq.ft)

Fleur de Lys Ocean View Villa 3 Bedrooms

  • 09 người lớn hoặc 06 người lớn và 03 trẻ em

  • 02 giường đôi, 02 giường đơn và 01 giường sofa

  • 430 m2 (4.628 sq.ft)

Fleur de Lys Beachfront Villa 4 Bedrooms

  • 12 người lớn hoặc 08 người lớn và 04 trẻ em

  • 04 giường đôi, 04 ghế sofa và 01 giường sofa

  • 575 m2 (6.189 sq.ft)

Comming Soon