Thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên được Hòa Thượng Thích Thanh Từ khai sơn vào năm 1987 thuộc trường phái Đại Thừa, mang khiến trúc gần giống như thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt. Trúc Lâm Chân Nguyên được xây dựng giữa thiên nhiên mênh mông, tạo cho nơi đây một không gian yên tĩnh, trang nghiêm của chốn thiền môn.

Thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên

 

Thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên được Hòa Thượng Thích Thanh Từ khai sơn vào năm 1987 thuộc trường phái Đại Thừa, mang khiến trúc gần giống như thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt. Trúc Lâm Chân Nguyên được xây dựng giữa thiên nhiên mênh mông, tạo cho nơi đây một không gian yên tĩnh, trang nghiêm của chốn thiền môn.

Thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên